top of page
Green Pink Minimalist Doodle A4 Document.png
Podívejte se, jak trávíme den v Květince.
Podívejte se, jak trávíme den v Opalince.
Přehrát video

Přejmenovali jsme se z Opalinky na Květinku.

Školka a jesle
pro děti od 1 do 6 let.

Od 5 000 Kč za měsíc
Květinka nabízí nadstandardní péči za velmi nízké ceny.

Naše služby se týkají všech dětí ve věku od 1 roku do 6 let, u kterých minimálně jeden z rodičů dítěte je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Každému rodiči samozřejmě rádi vysvětlíme veškeré podrobnosti.

 Naším cílem je podpora rovnosti žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Green Pink Minimalist Doodle A4 Document.png

Naše filozofie

V naší školičce se snažíme dětem vytvořit vstřícné, pečující a láskyplné prostředí. 

Věříme, že prostředí má na vývoj dětí zásadní vliv. 

 Uplatňujeme respektující přístupy s ohledem na osobnost každého dítěte. 

Výchovnými postupy se snažíme podpořit přirozený všestranný rozvoj dovedností a schopností každého dítěte. 

Našim cílem jsou šťastné a spokojené děti, které se do školky každý den těší.

Hvězda

Všestranný rozvoj

S dětmi pracujeme podle výchovně-vzdělávacího plánu, ve kterém zohledňujeme věk dětí, jejich individualitu a schopnosti. Rozvíjíme a motivujeme je k získávání nových dovedností. Poskytujeme logopedickou pomoc. Děti učíme zdravé životosprávě a vedeme je ke zdravému životnímu stylu, jehož součástí je každodenní pobyt na čerstvém vzduchu a časté vycházky do přírody. 

Green Pink Minimalist Doodle A4 Document_edited.jpg

Co se právě děje

Aktivity v lednové Květince

Témata:

  • Tři králové

  • Zima kraluje (příroda)

  • Zimní sporty

Z Opalinky Květinkou

Naše školka dostala nové jméno, Květinka, ale stále se na Vás těšíme ve stejném složení!

Momentálně nemáte žádné události
bottom of page